องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวประจำวันที่ : 01 ตุลาคม 2560

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมีนายเทียนชัย พุทธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมในพิธีฯจำนวนมาก เพื่อถวายเป็นราชสักการะเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้น
โดยวันที่ 1 ตุลาคม เป็นวันระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นกษัตริย์รัชกาลที่ 4 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2394 ตรงกับเดือน 5 ขึ้น 3 ค่ำ ปีกุน จุลศักราช 1213 พระชนมายุ ขณะเมื่อขึ้นครองราชย์ 47 พรรษา และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 ตรงกับเดือน 11 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง จุลศักราช 1230 ขณะพระชนมายุ 64 พรรษา รวมเวลาเสวยสิริราชย์ 17 ปี 5 เดือน 29 วัน

สมใจ-ข่าว/เทียนชัย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี