องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 **

ข่าวประจำวันที่ : 02 ตุลาคม 2560

**อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 **

วันที่ 2 ตุลาคม 2560
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดอบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 แก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัด อบจ.อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อบจ.อุบลราชธานี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ในทุกวันจันทร์แรกของเดือน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย "แก้แล้ง แก้เจ็บ แก้จน" และนโยบาย 5 ดี ได้แก่ น้ำดี ถนนดี การศึกษาดี สุขภาพดี รายได้ดี โดยยึดหลักการตามแนวทาง " อบจ.อุบลฯหัวใจรับใช้ประชาชน" พร้อมย้ำให้ทุกคนทำงานโดยยึดหลักการครองตน ครองคน ครองงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พิสิษฐ์-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

24_resize.jpg

25_resize.jpg

26_resize.jpg

27_resize.jpg

28_resize.jpg

29_resize.jpg

30_resize.jpg

31_resize.jpg

32_resize.jpg

33_resize.jpg

34_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี