องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลฯ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ให้นายอำเภออำเภอเดชอุดม เพื่อเตรียมใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ***

ข่าวประจำวันที่ : 02 ตุลาคม 2560

**อบจ.อุบลฯ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ให้นายอำเภออำเภอเดชอุดม เพื่อเตรียมใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ***

วันที่ 2 ตุลาคม 2560
ที่หอประชุมอำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ให้ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดยมีนายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภออำเภอเดชอุดม เป็นตัวแทนรับมอบ จำนวน 5,000 ดอก ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อไป

จารุณี-ข่าว/พอชายภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี