องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมหารือการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ส่วนภูมิภาค**

ข่าวประจำวันที่ : 05 ตุลาคม 2560

**อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมหารือการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ส่วนภูมิภาค**

วันที่ 5 ต.ค.2560
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทน นายกอบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือระหว่างศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทยกับจังหวัด ครั้งที่ 3/2560 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม
โดยที่ได้หารือเกี่ยวกับโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เรื่องรูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์เชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์ และกรอบการดำเนินงานงาน 25 วัน ก่อนถึงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ได้ถกประเด็นถามตอบการประชุมศูนย์อำนวยการและประสานงานฯ ครั้งที่ 2/2560 และประเด็นข้อสงสัยของจังหวัดเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ต่อไป

จารุณี-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี