องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีี พ.ศ.2560

ข่าวประจำวันที่ : 11 ตุลาคม 2560

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีี พ.ศ.2560 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.อุบลราชธานี(ชั้น3)

1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี