องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ร่วมหารือ กับ อบจ.อุบลราชธานี จัดตั้งศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้การศึกษากับประชาชนในพื้นที่ช่องว่างที่ยังไม่มีการศึกษา

ข่าวประจำวันที่ : 31 ตุลาคม 2560

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ร่วมหารือ กับ อบจ.อุบลราชธานี จัดตั้งศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้การศึกษากับประชาชนในพื้นที่ช่องว่างที่ยังไม่มีการศึกษา

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรม ชั้น 2 อบจ.อุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิงดรุณี มีสวัสดิ์ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 222 เข้าพบ นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุน เครื่องจักรกลขนาดหนัก ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อปรับสภาพพื้นที่ในการก่อสร้าง ให้เหมาะ สมสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจะส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่และนำเครื่องจักรกลขนาดหนักเข้าดำเนินการต่อไป
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแส เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 ให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดตั้งศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้การศึกษากับประชาชนในพื้นที่ช่องว่างที่ยังไม่มีการศึกษา ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้แจ้งให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 สำรวจพื้นที่ พบว่า มีพื้นที่จุดบอดที่ยังไม่มีการจัดการศึกษา 2 จุด คือ บ้านบ๋าฮี ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี และ บ้านดงตาหวาน ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี เพื่อให้การจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน/ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นไปตามกระแส

สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี