องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริการสำนักงานน่าอยู่ (9 ส.) ประจำปีงบประมาณ 2561และBig cleaning day ครั้งที่ 1

ข่าวประจำวันที่ : 01 พฤศจิกายน 2560

อบจ.อุบลฯ จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริการสำนักงานน่าอยู่ (9 ส.) ประจำปีงบประมาณ 2561และBig cleaning day ครั้งที่ 1

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายสุรกิจ มุขสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริการสำนัก
งานน่าอยู่ (9 ส) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน สังกัด อบจ.อุบลราชธานี
เข้าร่วมกิจกรรม โดย อบจ.อุบลราชธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรม big cleaning day ในทุกวันศุกร์สุดท้ายของทุก
เดือน ในการร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานให้น่าอยู่ ซึ่งกิจกรรม 9 ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด
สุขลักษณะ สร้างนิสัย สุขภาพ สวยงาม สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อีกทั้งสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
บริเวณโดยรอบสำนักงานให้มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่ น่าทำงาน และเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ความสะอาดสำนักงาน พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพงานให้มีมาตรฐานการบริการที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการปฎิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น อีกด้วย

จารุณี-ข่าว/ พิสิฐษ์,พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
‪#‎ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ‬ ‪#‎องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

14.jpg

12.jpg

15.jpg

17.jpg

15.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี