องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

** อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใย ใส่ใจ ผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี**

ข่าวประจำวันที่ : 07 พฤศจิกายน 2560

** อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใย ใส่ใจ ผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี**
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคมได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ โซนเหนือในเขตอำเภอเขมราฐ จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นายจำลอง ฉลองคุณอายุ 37 ปี
ที่อยู่ 95 หมู่ 8 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ
ความพิการ ทางกายการเคลื่อนไหว ความต้องการรถเข็นวีลแชร์
2. นางสาวเมตตา เสนาใหญ่อายุ 43 ปี
ที่อยู่ 232 หมู่9 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐความพิการ ทางกายการเคลื่อนไหว
ความต้องการรถเข็นวีลแชร์
3. นางสาวเฉลียว น้อยมะณีอายุ 60 ปี ที่อยู่ 6 หมู่ 9 ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ
ความพิการ ทางกายการเคลื่อนไหว โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการซ่อมกายอุปกรณ์ฟรี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการให้บริการ แก่พี่น้องผู้พิการชาวอุบลราชธานี โดยใช้เป็นศูนย์ซ่อม-แลกเปลี่ยนอุปกรณ์เกี่ยวกับคนพิการ อาทิ รถเข็น รถโยก ไม้ค้ำยัน เครื่องช่วยฟังและอื่นๆ ตลอดจนใช้เป็นศูนย์รับบริจาคอุปกรณ์ช่วยคนพิการที่ไม่ใช้แล้วเพื่อให้คนพิการในจังหวัดอุบลราชธานีหรือต่างจังหวัดให้ได้รับการบริการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อไป

ฐนิตา-ข่าว/กองส่งเสริมฯ-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี