องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี (Big Cleaning Day)***

ข่าวประจำวันที่ : 09 พฤศจิกายน 2560

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี (Big Cleaning Day)***

วันที่ 9 พ.ย.2560 ที่ วัดเสนาวงศ์ (วัดท่าบ้งมั่ง) เทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ข้าราชการ พนักงานจ้างในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี 2560 Big Cleaning Day โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมกับ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน
โดยทุกหน่วยงานได้ระดมทรัพยากรในการทำความสะอาด อาทิ รถบรรทุกน้ำฉีดล้างทำความสะอาด รถบรรทุกขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาด บริเวณชุมชนท่าบ้งมั่ง ชุมชนหาดสวนยา ชุมชนท่ากอไผ่ เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมา รวมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพ การให้คำแนะนำด้านส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ประสบภัย ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟู ปรับปรุง รื้อถอนซากปรักหักพัง ทำความสะอาด ขนย้ายสิ่งของผู้ประสบภัยกลับภูมิลำเนา หรือที่พักอาศัยเดิม เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค์การสาธารณกุศล ตลอดจนจิตอาสาให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประสบอุทกภัยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป

จารุณี-ข่าว/ กฤช,พิสิฐษ์,พอชาย-ภาพนิ่ง/ธีรพล-วิดีโอ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

24_resize.jpg

25_resize.jpg

26_resize.jpg

27_resize.jpg

28_resize.jpg

29_resize.jpg

30_resize.jpg31_resize.jpg

32_resize.jpg

33_resize.jpg

34_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี