องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานีร่วมประกอบพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2560 ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง **

ข่าวประจำวันที่ : 10 พฤศจิกายน 2560

**อบจ.อุบลราชธานีร่วมประกอบพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2560 ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง **

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ อนุสาวรีย์พระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) บริเวณทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี คณะอบจ.อุบลราชธานี นำโดยนายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดอบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานในสังกัดเข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2560 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธี โดยมี ตำรวจ ทหาร ข้าราชการจากหน่วยงานๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนพ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก สำหรับพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง)นี้ ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี โดยประธานในพิธี ประกอบพิธีไหว้พระเจ้าใหญ่องค์หลวง และอัญเชิญดวงวิญญาณเจ้าคำผง และเคลื่อนขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองตามแบบโบราณจากวัดหลวง มายังอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ทุ่งศรีเมือง ถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ ศาลาจัตุรมุขทุ่งศรีเมือง จากนั้นตัวแทนหน่วยงานองค์กร ภาครัฐ เอกชนร่วมวางขันหมากเบ็งประธานในพิธีจุดธูปเทียนประกอบพิธีบวงสรวง เปลี่ยนผ้าแพร สักการะด้วยมาลัยกร พร้อมกล่าวสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) เพื่อเป็นการเชิดชูคุณงามความดีของท่านและเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ของผู้มาร่วมพิธี สืบไป

จารุณี-ข่าว/ พิสิษฐ์,พอชาย-ภาพ/ธีรพล-ภาพวิดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

24_resize.jpg

25_resize.jpg

26_resize.jpg

27_resize.jpg

28_resize.jpg

29_resize.jpg

30_resize.jpg

31_resize.jpg

32_resize.jpg

33_resize.jpg

34_resize.jpg

35_resize.jpg

36_resize.jpg

37_resize.jpg

38_resize.jpg

39_resize.jpg

40_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี