องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**คณะนักกีฬาโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี เข้ารับโอวาทจาก นายกอบจ.อุบลราชธานี ก่อนจะเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬา “นครภูเก็ตเกมส์” ระดับประเทศ ครั้งที่ 35 **

ข่าวประจำวันที่ : 24 พฤศจิกายน 2560

**คณะนักกีฬาโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี เข้ารับโอวาทจาก นายกอบจ.อุบลราชธานี ก่อนจะเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬา “นครภูเก็ตเกมส์” ระดับประเทศ ครั้งที่ 35 **

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ให้โอวาทแก่นักกีฬาและ ผู้ฝึกสอน จากโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 98 คน ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 35 “นครภูเก็ตเกมส์” ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีกีฬาที่ผ่านเข้ารอบแข่งขันระดับประเทศ จำนวน 20 ชนิดกีฬา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬา ให้นำชัยชนะมาสู่จังหวัดอุบลราชธานีและมร้างชื่อเสียงให้กับ อบจ.อุบลราชธานี โดยเน้นย้ำให้นักกีฬาทุกชนิดกีฬา เคารพกฎกติกาของการแข่งขันโดยเคร่งครัดและให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

#ฐนิตา-ข่าว/ พอชาย-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี