องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กจจ.) ครั้งที่ 11/2560

ข่าวประจำวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2560

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กจจ.) ครั้งที่ 11/2560

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรมชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กจจ.)โดยมีนางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ/หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยการประชุมดังกล่าว เพื่อกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้งกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี