องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี จัดวิทยากรอบรมเครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย”

ข่าวประจำวันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560

อบจ.อุบลราชธานี จัดวิทยากรอบรมเครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี ผู้บริหาร อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พยาบาลจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย”โดยอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อพบเหตุฉุกเฉิน อาทิ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนนำไปปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งเสี่ยงต่อการสิ้นชีวิตและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี มากขึ้น ต่อไป

จารุณี-ข่าว/พอชาย-ภาพ/ภูมินทร์-วิดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี