องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

** อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 **

ข่าวประจำวันที่ : 01 ธันวาคม 2560

** อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 **

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ครั้งที่2/2560 โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น2
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดการจัดงานประจำปี และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 รวม 10วัน 10คืน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) เพื่อหารายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศล กิจกรรมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และเฉลิมฉลองปีใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงจัดการประชุมดังกล่าวขึ้น

#ฐนิตา-ข่าว/ กนกวรรณ-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี