องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

ผู้บริหาร อบจ.อุบลราชธานี มอบนโยบายประจำเดือน 2560 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวประจำวันที่ : 04 ธันวาคม 2560

ผู้บริหาร อบจ.อุบลราชธานี มอบนโยบายประจำเดือน 2560 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2560 แก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัด อบจ.อุบลราชธานี ที่ห้องประชุมสภาอบจ.อุบลราชธานี ชั้น 3
สำหรับการประชุมดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดจัดขึ้นทุกวันจันทร์แรกของทุกเดือน ภายในกิจกรรม ประกอบด้วย การไหว้พระสวดมนต์ การกล่าวค่านิยมรวมหัวใจรับใช้ประชาชน และรับมอบนโยบายจากผู้บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ ถูกต้อง รวดเร็ว และบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ประดับอินทรธนู ให้กับข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้
1. นางพิมพ์นิภา จักรวุฒิตรีสิน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัด กองคลัง เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กองคลัง
2. นางทัศนีย์ รุ่งเรือง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด กองคลัง เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สังกัด กองคลัง
และแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสุภาวดี มาตรโสภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โอนมาสังกัด กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

24_resize.jpg

25_resize.jpg

26_resize.jpg

27_resize.jpg

28_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี