องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์อุดรธานี – อุบลราชธานี **

ข่าวประจำวันที่ : 17 มกราคม 2561

**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์อุดรธานี – อุบลราชธานี **

วันที่ 17 มกราคม 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ อุดรธานี – อุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี สำหรับเส้นทางการบินใหม่นี้เป็นการเชื่อมการเดินทางระหว่าง 2 เมืองใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ใกล้กันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเปิดประตูอีสานสู่เมืองใกล้เคียงที่มีศักยภาพด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวอย่างสปป.ลาวและกัมพูชา โดยเปิดให้บริการจำนวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ด้วยเครื่องบินแบบ Q400 จำนวน 86 ที่นั่ง ท่านใดสนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ทาง www.nokair.com หรือ โทร 1318

สมใจ-ข่าว/กฤช-ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี