องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี **

ข่าวประจำวันที่ : 19 มกราคม 2561

**อบจ.อุบลราชธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี **

วันที่ 19 มกราคม 2561
นายสมเดช แสวงสาย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ณ OTOP center ศูนย์แสดงสินค้า 1ตำบล 1ผลิตภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายบริการด้านรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยได้มีการมุ่งเน้นพัฒนางานด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ มีความพึงพอใจสูงสุด และเพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อการบริการประชาชนด้วยคุณภาพต่อไป

#ฐนิตา-ข่าว/ พิสิษฐ์-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี