องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายดอกบัว เพื่อเป็นพุทธบูชา***

ข่าวประจำวันที่ : 28 มกราคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายดอกบัว เพื่อเป็นพุทธบูชา***

วันที่ 28 มกราคม 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทน นายก อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดอบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญ ตักบาตรและถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีพร้อมกันนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรด้วย ที่บริเวณ ลานเทียนทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี
โดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาจิตใจ ให้พุทธศาสนิกชนได้ทำความดี สร้างความสามัคคี และสร้างความปรองดองสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ซึ่งมีกิจกรรม ตักบาตร และถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์ เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในทุกวันอาทิตย์ โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2560 ไปจนถึง วันที่ 30 กันยายน 2561

จารุณี-ข่าว/ พิสิษฐ์-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ/
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี #

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

1_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี