องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี พัฒนาหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฯ จัดอบรมให้ความรู้ฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน***

ข่าวประจำวันที่ : 27 มีนาคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี พัฒนาหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฯ จัดอบรมให้ความรู้ฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน***

วันที่ 27 มีนาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายก อบจ. อุบลราชธานี มอบหมายให้ นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 2 มีบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน เข้าร่วมอบรม จำนวน 250 คน ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน จ.อุบลราชธานี จำนวน 4 รุ่น ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 สำหรับการอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเป็นการอบรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินสภาพ การรายงานข้อมูลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี โรงพยาบาลตระการพืชผล และโรงพยาบาลวารินชำราบ โดยช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล อาทิ การถอดหมวกนิรภัย การยกและเคลื่อนย้ายโดยใช้ Long Spinal board การใช้ Kendrick Extrication Device การประเมินสภาพการตรวจร่างกายและรายงานข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บรวม ไปถึงข้อมูลผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมาตรฐานต่อไป

#สมใจ-ข่าว/กฤช-ภาพนิ่ง,โกศล-ภาพวีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี