องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

ผู้บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.อุบลฯ

ข่าวประจำวันที่ : 15 ธันวาคม 2558

67480.jpg

67481.jpg

67482.jpg

วันที่ 15 ธ.ค.58 ผู้บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.อุบลฯร่วมกับ ร.พ.สต.เยี่ยมบ้านคุณยายย้วน แซ่ก้วย อายุ 80 ปี ที่อยู่ 100 หมู่ 3 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โรคประจำตัวความดันโลหิตสูง มีอาการมึนชามือข้างขวา ปวดขา แขนข้างขวาและขาทั้งสองข้างอ่อนแรง เดินลำบากต้องมีญาติคอยช่วยพยุงตัว แนะนำระมัดระวังอุบัติเหตุในการใช้ชีวิตประจำวัน ญาติดูแลใกล้ชิด

โดย น.ส.อรอิริญา บุญโสภา รพ.สต.หนองอ้ม สสอ.ทุ่งศรีอุดม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี