องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่ 58

ข่าวประจำวันที่ : 15 ธันวาคม 2558

1_resize.jpg

วันนี้เวลา 17.30 น จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่ 58 โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมจังหวัด นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดอุบลราชธานี บรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นได้เข้่าเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพคุณธรรม และศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์ สินค้า OTOP อบจ อุบลราชธานี

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี