องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมพิจารณารับโอนข้าราชการครูมาสังกัด อบจ.อุบลราชธานี***

ข่าวประจำวันที่ : 11 มิถุนายน 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมพิจารณารับโอนข้าราชการครูมาสังกัด อบจ.อุบลราชธานี***
วันที่ 11 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรม อบจ.อุบลราชธานี นายสมเดช แสวงสาย รองนายกนายกอบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับโอนข้าราชการครู พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู สังกัด อบจ. อุบลราชธานี ในตำแหน่งครู และการย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน สังกัดอบจ.อุบลราชธานี โดยมีครูจากสังกัดต่างๆที่ ขอโอนมาสังกัด อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม
โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานข้าราชการครูที่ขอย้ายโอนมาสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ซึ่งมีหลายสาขาวิชา พร้อมนี้ได้ให้ข้าราชการครูแต่ละคนนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนแนวคิด วิสัยทัศน์ในการทำงาน และเหตุผลในการขอย้ายมาสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณารับโอนข้าราชการครูมาสังกัดอบจ.อุบลราชธานีให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรมก่อนมาปฏิบัติหน้าที่ ต่อไป
จารุณี-ข่าว/ พอชาย-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี