องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี สร้างเครือข่ายอาสาชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3 ***

ข่าวประจำวันที่ : 12 มิถุนายน 2561

**อบจ.อุบลราชธานี สร้างเครือข่ายอาสาชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3 ***

วันที่ 12 มิถุนายน 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายอุทัย วะรงค์ รองปลัด อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3 โดยมีนายสุรพล สายพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำ อบจ. อุบลราชธานีพร้อมด้วยนายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อบจ.อุบลราชธานี และสมาชิกสภา อบจ.เขตพื้นที่ อำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยมีคณะครู-นักเรียนโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม จำนวน 120 คน เข้าร่วมรับการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
โดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ อบจ.อุบลราชธานี จำนวน 12 รุ่น รุ่นละ 120 คน รวม 1,440 คน ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 3 โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย และการเข้าฐานฝึกปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพื่อสร้างองค์ความรู้ตลอดจนฝึกทักษะด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำโรงเรียน แกนนำด้านสุขภาพ และนักเรียนที่สนใจ ได้นำไปใช้ในการช่วยเหลือด้านการแพทย์ได้อย่างถูกวิธีและทันต่อสถานการณ์

สมใจ-ข่าว/โกศล-ภาพนิ่ง,กฤตพรต-วีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี