องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ อำเภอเดชอุดม ***

ข่าวประจำวันที่ : 12 มิถุนายน 2561

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ อำเภอเดชอุดม ***
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ อ.เดชอุดม เข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 300 คน
โดย อบจ.อุบลราชธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สนองนโยบายรัฐบาลโดยการให้ประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน จึงจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ จำนวน 4 รุ่น ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นแรก โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ต่อไป

จารุณี-ข่าว/กฤช-ภาพ/ธีรพล-ภาพวิดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี