องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ อำเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี***

ข่าวประจำวันที่ : 25 มิถุนายน 2561

**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ อำเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี***

วันที่ 25 มิถุนายน 2561
นายสมเดช แสวงสาย รองนายก อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกร ที่ หอประชุมโรงเรียนบ้านไทยโพนทราย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยมีกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ อ.เขื่องใน เข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 300 คน
โดย อบจ.อุบลราชธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี พร้อมสนองนโยบายรัฐบาลโดยการให้ประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน อบจ.อุบลราชธานี จึงจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ต่อไป

จารุณี-ข่าว/กฤช-ภาพ/ครรชิต-ภาพวิดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี