องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

** อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กจจ.)ครั้งที่6/2561***

ข่าวประจำวันที่ : 26 มิถุนายน 2561

** อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กจจ.)ครั้งที่6/2561***

วันที่ 26 มิถุนายน 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประชุม คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กจจ.) ครั้งที่ 6/2561โดยมี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรม ชั้น1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ด้วยคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ก.จ.)ได้ประชุมครั้งที่ 5/2561 มีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น อาทิเช่น การพิจารณาโอนกรณีมีเหตุผลความจำเป็นฯ กำหนดกรอบการพิจารณาเรื่องร้องขอความเป็นธรรม ของ ก.กลางเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 การกำหนดตำแหน่งระดับประธานกรรมการสอบสวนมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินทางการวินัย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกำหนด

#ฐนิตา-ข่าว/ ครรชิต-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี