องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561***

ข่าวประจำวันที่ : 09 กรกฎาคม 2561

**อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561***

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการ
ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 แก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัด อบจ.อุบลราชธานี โดยมีนายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดอบจ.อุบลราชธานี ร่วมพบปะและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการตามนโยบาย ณ ห้องประชุมสภา อบจ.อุบลราชธานี
สำหรับกิจกรรมนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งจะจัดขึ้น ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ภายในกิจกรรม ประกอบด้วย การไหว้พระสวดมนต์และรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำเดือนจากผู้บริหาร การแนะนำบุคลากร การประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการผู้ได้รับการแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น การวางแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย "แก้แล้ง แก้เจ็บ แก้จน" และนโยบาย 5 ดี ได้แก่ น้ำดี ถนนดี การศึกษาดี สุขภาพดี รายได้ดี โดยยึดหลักการตามคติพจน์ " อบจ.อุบลฯ หัวใจรับใช้ประชาชน" ต่อไป

จารุณี-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

24_resize.jpg

25_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี