องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช***

ข่าวประจำวันที่ : 11 กรกฎาคม 2561

***อบจ อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช***
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดอบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี โดยมี ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะอย่างพร้อมเพรียง
ตามที่คณะรัฐมนตรี ที่ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เห็นชอบให้วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเป็นวันรัฐพิธี และกำหนดให้ส่วนราชการ ประชาชนและภาคเอกชน วางพวงมาลาถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ จังหวัดอุบลราชธานี
พระราชประวัติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นพระมหากษัตริย์ องค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นพระราชโอรส ในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ได้เสด็จดำรงราชสมบัตินานถึง 32 ปี และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2231 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงมีพระหากรุณาธิคุณ แก่ประเทศชาติบ้านเมืองอย่างกว้างใหญ่ไพศาล ทรงสถาปนาเมืองหลวงธานีหรือลพบุรีในปัจจุบัน เป็นราชธานีแห่งที่สอง และทรงมีพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆนานัปการ ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้กล้าหาญ ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรม ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศฝรั่งเศส เพื่อถ่วงดุลอำนาจกับประเทศฮอลันดา นำพาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ การค้า และสถาปัตยกรรมแก่สยามประเทศ ทรงพระปรีชาด้านศิลปวัฒนธรรม ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีไทยหลายเรื่อง อาทิ สมุทรโฆษคำฉันท์ พาลีสอนน้อง ราชสวัสดิ์ เป็นต้น

จารุณี-ข่าว /พอชาย-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี