องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ครั้งที่ 2/2561***

ข่าวประจำวันที่ : 11 กรกฎาคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ครั้งที่ 2/2561***

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 นางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมจันทร์ผา อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยมีนายปรีชา พงษ์ทอง หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.อุบลราชธานี หน่วยงานที่ปรึกษาระดับจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่คุ้มครองของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ต่อไป

สมใจ-ข่าว/กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดอบจ.อุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี