องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือแนวทางร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ***

ข่าวประจำวันที่ : 30 สิงหาคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือแนวทางร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างประเทศ***

วันที่ 30 สิงหาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกอบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยนางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี โดยมีพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.เป็นประธานในพิธี
โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับโครงสร้าง ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของแต่ละประเทศ และประเด็นการแก้ไขปัญหาการทุจริตต่างๆ อาทิ การค้าของหนีภาษี การค้าพืชผลทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง อาวุธ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร สำนักงานป.ป.ช.ประเทศไทย หน่วยงาน ACU ราชอาณาจักรกัมพูชา และSIAA สปป.ลาวได้ประสานความร่วมมือในการปฎิบัติงานในพื้นที่ร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทั้งสามหน่วยงานของสามประเทศ และเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน ที่สำคัญมีการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้นต่อไป

จารุณี-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ/
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี