องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ***

ข่าวประจำวันที่ : 28 กันยายน 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ***

วันที่ 28 กันยายน 2561
นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ วัดมณีวนาราม(วัดป่าน้อย)
เนื่องจาก มติมหาเถรสมาคม ได้กำหนดให้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ ประจำปี 2561 จำนวน 12 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 โดยมีพสกนิกร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

#ฐนิตา-ข่าว/ พิสิษฐ์ -ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี