องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ต้อนรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนนารีนุกูล ศึกษาดูงานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินกู้ชีพคุณธรรม อบจ.อุบลราชธานี ***

ข่าวประจำวันที่ : 05 ตุลาคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ต้อนรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนนารีนุกูล ศึกษาดูงานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินกู้ชีพคุณธรรม อบจ.อุบลราชธานี ***

วันที่ 5 ตุลาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางนิมมลา สวัสดิ์พันธ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนนารีนุกูล จำนวน 50 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินกู้ชีพคุณธรรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ด้วยโรงเรียนนารีนุกูล ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร “การปฐมพยาบาล”โดยมีกิจกรรมนำนักเรียนอาสายุวกาชาดศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้และแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ด้านการพยาบาลและการสาธารณสุขให้แก่นักเรียนอาสายุวกาชาด จึงขอเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 อบจ.อุบลราชธานี ในครั้งนี้

#สมใจ-ข่าว/กฤช-ภาพนิ่ง/ครรชิต,ธีรพล-เครื่องเสียง,วีดิทัศน์
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี