องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี***

ข่าวประจำวันที่ : 08 ตุลาคม 2561

**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี***

วันที่ 8 ตุลาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายพิสุทธิ์ สีนอเพีย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่1/2561 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4
ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ในพื้นที่จังหวัด เป็นการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความสะอาด สถานที่ราชการ ศาสนสถาน โดยให้มีการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อม ที่ดีขึ้น กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการส่วนร่วมและความสัมพันธ์ที่ดี นำไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ของประชาชน กระตุ้นให้เกิดความสำนึกและเกิดความเรียบร้อย สร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษาความสะอาดบ้านเมือง รวมทั้งพัฒนาเป็น “จังหวัดสะอาด” ต่อไป
ทั้งนี้ โดยได้กำหนดจัดกิจกรรม kick off เปิดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561(จัดพร้อมส่วนกลาง)

#สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี