องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

*** อบจ.อุบลราชธานี ให้ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น***

ข่าวประจำวันที่ : 29 ตุลาคม 2561

*** อบจ.อุบลราชธานี ให้ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น***

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุรกิจ มุขสมบ้ติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้ต้อนรับนายจำลักษณ์ กันเพ็ชรผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการเดินทางมาตรวจราชการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 รวมไปถึงการให้คำแนะนำในการพัฒนาท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
#ฐนิตา-ข่าว/ โกศล-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี