องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน ณ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร ***

ข่าวประจำวันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน ณ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร ***

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ซึ่งตั้งองค์พระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) พร้อมกันนี้มีนายอุทัย วะรงค์ รองปลัด อบจ.อุบลราชธานี ข้าราชการ อุบาสก อุบาสิกา และประชาชนจำนวนมากร่วมพิธี ซึ่งภายในงานได้จัดพิธีรับผ้าพระกฐินพระราชทานอย่างสมพระเกียรติ โดยพระกฐินพระราชทานคือพระกฐินที่ถือว่า ผ้าพระกฐิน เครื่องบริขารและบริวารกฐิน เป็นของ
หลวง แต่เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ องค์กร หรือบุคคลที่สมควร ขอรับพระราชทานอัญเชิญไปถวายยังพระอารามหลวง ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี จะถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ อุโบสถ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานตามวันเวลาดังกล่าวด้วย

จารุณี-ข่าว/ ภูมินทร์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์เเละสารสนเทศ
#สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

24_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี