องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร ***

ข่าวประจำวันที่ : 03 พฤศจิกายน 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร ***

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) พร้อมกันนี้มีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชธานี นายอุทัย วะรงค์ รองปลัด อบจ.อุบลราชธานี ตลอดจนข้าราชการ อุบาสก อุบาสิกา และประชาชนจำนวนมากร่วมในพิธี
เนื่องด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ถวายพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อม นำไปถวายพระสงฆ์ จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ต่อไป

#สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี