องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมโครงการหมอชวนวิ่ง สร้างกระแสให้ประชาชนดูแลสุขภาพโดยการวิ่ง***

ข่าวประจำวันที่ : 05 พฤศจิกายน 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมโครงการหมอชวนวิ่ง สร้างกระแสให้ประชาชนดูแลสุขภาพโดยการวิ่ง***

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายพิสุทธิ์ สีนอเพีย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดอบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ด้วยแพทย์สภาได้จัดทำโครงการหมอชวนวิ่ง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับประชาชน และสร้างกระแสให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย โดยการวิ่ง จึงได้ดำเนินกิจกรรมหมอชวนวิ่งทั่วประเทศ แบ่งการวิ่งออกเป็น 15 สาย ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงราย น่าน เลย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี สระแก้วกาญจนบุรี ตราด นราธิวาส ยะลา สตูล และภูเก็ต เริ่มวิ่งจากจังหวัดเริ่มต้นแต่ละสายส่งต่อเป็นทอดๆจากจังหวัดหนึ่งสู่จังหวัดถัดไป และวิ่งสู่พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์สภา ในวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดเริ่มต้นของสายภาคอีสานที่ 5 ซึ่งจะเริ่มวิ่ง ในระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงจัดการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กิจกรรมเกิดความเรียบร้อยต่อไป

#สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี