องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้กล้า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพครบรอบปีที่ 65***

ข่าวประจำวันที่ : 06 พฤศจิกายน 2561

**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้กล้า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพครบรอบปีที่ 65***

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
นายอุทัย วะรงค์ รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมในพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้กล้า เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนา ค่ายสมเด็จ กรมพระยาดำรงราชานุภาพครบรอบปีที่ 65 โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาในครั้งนี้ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ผู้กล้า กองกำกับการตำรวจตระเวน ชายแดนที่ 22
โดยเมื่อปี พ.ศ. 2495 พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ อ.ต.ร. ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดค่ายฯอย่างเป็นทางการ โดยใช้ชื่อว่า "ค่ายฝึกอาวุธพิเศษและพลร่ม” สำหรับใช้เป็นค่ายฝึกการรบนอกแบบของกรมตำรวจ และในปี พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามค่ายว่า "ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ มาประกอบพิธีเปิดค่ายเมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2525 ดังนั้น กก.ตชด.22 จึงยึดถือเอาวันที่ 6 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด และจังหวัดยโสธร มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและการเผยแพร่ระบาดของยาเสพติด รักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวชายแดนและป้องกันปราบปรามการก่อความไม่สงบ พัฒนาและช่วยเหลือประชาชน เพื่อความมั่นคงของชาติ และดำเนินการฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

#สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี