องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรและกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (big cleaning day) “อุบลราชธานี สะอาดรับแสงใหม่ก่อนใครในสยาม”

ข่าวประจำวันที่ : 23 ธันวาคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรและกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (big cleaning day) “อุบลราชธานี สะอาดรับแสงใหม่ก่อนใครในสยาม”

วันที่ 23 ธันวาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายก อบจ. อุบลราชธานี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน สังกัด อบจ.อุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตร และกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ชื่อ “อุบลราชธานี สะอาดรับแสงใหม่ก่อนใครในสยาม” โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เนื่องด้วยจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) จังหวัดอุบลราชธานี “อุบลราชธานี สะอาดรับแสงใหม่ก่อนใครในสยาม ในพื้นที่เขตชุมชน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 106 ชุมชน โดยจิตอาสาทุกคนร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นแยกย้ายกันไปทำความสะอาดในบริเวณจุดที่ได้รับมอบหมาย ในส่วนของ อบจ.อุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดบริเวณภายในวัดหลวง และถนนชุมชนวัดหลวง เพื่อให้ที่อยู่อาศัยภายในชุมชนสะอาดเป็นระเบียบ มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมฯ และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษาความสะอาดบ้านเมือง รวมทั้งพัฒนาเป็น จังหวัดสะอาดต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พิสิษฐ์,โกศล,ณัฐพล,เทียนชัย/ภาพนิ่ง/ภูมินทร์,กนกวรรณ/ภาพวิดิโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#


1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

24_resize.jpg

25_resize.jpg

26_resize.jpg

27_resize.jpg

28_resize.jpg

29_resize.jpg

30_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี