องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี***

ข่าวประจำวันที่ : 27 ธันวาคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี***

วันที่ 27 ธันวาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีชั้น 4
ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับแจ้งจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีแผนเสด็จฯปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริฯในพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ในระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2562 พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯจังหวัดอุบลราชธานี นำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

#สมใจ-ข่าว/กฤช-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

 



Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี