องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ทำบุญตักบาตร สำนักงาน เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล และคณะผู้บริหารมอบนโยบายการทำงานแก่บุคลากรในสังกัดฯ***

ข่าวประจำวันที่ : 02 มกราคม 2562

***อบจ.อุบลราชธานี ทำบุญตักบาตร สำนักงาน เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล และคณะผู้บริหารมอบนโยบายการทำงานแก่บุคลากรในสังกัดฯ***

เช้าวันนี้ (2 มกราคม 2562) นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร สำนักงานฯ เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร และองค์กร โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ณ หน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมขององค์กร และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ก่อนออกปฏิบัติงานรับใช้พี่น้องประชาชนต่อไป
จากนั้น เวลา 10.00 น. นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มกราคม 2562 แก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง สังกัด อบจ.อุบลราชธานี โดยมีนายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดอบจ.อุบลราชธานี ร่วมมอบนโยบายในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสภา อบจ.อุบลราชธานี
โดยกิจกรรมนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งจะจัดขึ้น ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ภายในกิจกรรมนี้ ประกอบด้วย การไหว้พระสวดมนต์และรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำเดือนจากผู้บริหาร เพื่อใช้เป็น แนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามนโยบาย "แก้แล้ง แก้เจ็บ แก้จน" และนโยบาย 5 ดี ได้แก่ น้ำดี ถนนดี การศึกษาดี สุขภาพดี รายได้ดี โดยยึดหลักการตามคติพจน์ " อบจ.อุบลฯ หัวใจรับใช้ประชาชน"

จารุณี-ข่าว/กฤช,พิสิษฐ์,พอชาย-ภาพนิ่ง/ ภูมินทร์-วิดีโอ/กฤตพรต,ธีรพล-ช่างเทคนิค/พิสุทธิ์-ตรวจ

#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

24_resize.jpg

25_resize.jpg

26_resize.jpg

27_resize.jpg

28_resize.jpg

1=29_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี