องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 ***

ข่าวประจำวันที่ : 09 มกราคม 2562

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 ***

วันที่ 9 มกราคม 2562
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมคุณธรรม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โดยที่ประชุมได้พิจารณาการโอนสิทธิการเช่าและสัญญาเช่าบูธ OTOP จำนวน 9 ราย พิจารณาการเก็บอัตราค่าเช่าพื้นที่บูธ ศูนย์ OTOP และพิจารณาการเก็บอัตราค่าเช่าครุภัณฑ์ ของศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบและร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การเช่าและการต่ออายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนร่วมกันกำหนดค่าตอบแทนการต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่าและการเปลี่ยนตัวผู้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ต่อไป

#สมใจ-ข่าว/เทียนชัย-ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
#สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี