องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”***

ข่าวประจำวันที่ : 10 มกราคม 2562

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์”***

วันที่ 10 มกราคม 2562
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีม ในฐานะคณะกรรมการหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 20 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 11 – 20 มกราคม 2562 ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายและเตรียมความพร้อมหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 โดยจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ 50 คนประจำอยู่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ พร้อมรถ 1669 จำนวน 10 คันปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกระจายไปอยู่ใกล้กับสนามแข่งขัน และบริเวณที่พักของนักกีฬา เพื่อการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันกีฬาในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยต่อไป

#สมใจ-ข่าว/เทียนชัย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
#สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี