ค้นหาหัวข้อข่าว

ข่าวประจำเดือนสนใจดูข่าวเดือนอื่นคลิกดูจากค้นหาแสดงด้านบน

แสดงข่าว 1 - 20 ข่าว จากทั้งหมด 20 of 36 ข่าว หน้าที่แสดง : 1 2 Next>
 
อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 14/2563
ข่าววันที่ : 17 กันยายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 14/2563
 
อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –2566) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 16 กันยายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –2566) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2563
ข่าววันที่ : 16 กันยายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2563
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม อัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
ข่าววันที่ : 16 กันยายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม อัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
 
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมสรุปผลการประเมิน คัดเลือกส่วนราชการและบุคคลที่มีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 9 ส.ดีเด่น
ข่าววันที่ : 16 กันยายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมสรุปผลการประเมิน คัดเลือกส่วนราชการและบุคคลที่มีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 9 ส.ดีเด่น
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศลศพพระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์ อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 15 กันยายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศลศพพระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์ อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
 
คณะกรรมการฯออกตรวจประเมินผู้ดำเนินกิจกรรม 9 ส. ดีเด่น ประจำปี 2563
ข่าววันที่ : 15 กันยายน 2563
คณะกรรมการฯออกตรวจประเมินผู้ดำเนินกิจกรรม 9 ส. ดีเด่น ประจำปี 2563
 
อบจ.อุบลราชธานี ต้อนรับ องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียนของโรงเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
ข่าววันที่ : 15 กันยายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี ต้อนรับ องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียนของโรงเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก2563
 
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการรับโอนข้าราชการครู พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข่าววันที่ : 15 กันยายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการรับโอนข้าราชการครู พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการรับโอน/โอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานประเภทวิชาการ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 15 กันยายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการรับโอน/โอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานประเภทวิชาการ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
คณะกรรมการฯออกตรวจประเมินผู้ดำเนินกิจกรรม 9 ส. ดีเด่น ประจำปี 2563
ข่าววันที่ : 14 กันยายน 2563
คณะกรรมการฯออกตรวจประเมินผู้ดำเนินกิจกรรม 9 ส. ดีเด่น ประจำปี 2563
 
อบจ.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายดอกบัว ณ ลานพิธีทุ่งศรีเมือง
ข่าววันที่ : 13 กันยายน 2563
อบจ.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายดอกบัว ณ ลานพิธีทุ่งศรีเมือง
 
อบจ.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
ข่าววันที่ : 12 กันยายน 2563
อบจ.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
 
อบจ.อุบลฯ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ
ข่าววันที่ : 12 กันยายน 2563
อบจ.อุบลฯ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ
 
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)
ข่าววันที่ : 11 กันยายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566)
 
อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมภายในองค์กร ประจำปี 2563
ข่าววันที่ : 11 กันยายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมภายในองค์กร ประจำปี 2563
 
อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกล ซ่อมถนนในเขตอ.เมืองและอ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 10 กันยายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกล ซ่อมถนนในเขตอ.เมืองและอ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5
ข่าววันที่ : 10 กันยายน 2563
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 5
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ข่าววันที่ : 10 กันยายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
อบจ.อุบลราชธานี รับมอบเรือดับเพลิง จำนวน 2 ลำ จากศูนย์ ปภ.
ข่าววันที่ : 09 กันยายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี รับมอบเรือดับเพลิง จำนวน 2 ลำ จากศูนย์ ปภ.
แสดงข่าว 1 - 20 ข่าว จากทั้งหมด 20 of 36 ข่าว หน้าที่แสดง : 1 2 Next>