ค้นหาหัวข้อข่าว

ข่าวประจำเดือนสนใจดูข่าวเดือนอื่นคลิกดูจากค้นหาแสดงด้านบน

แสดงข่าว 1 - 20 ข่าว จากทั้งหมด 20 of 41 ข่าว หน้าที่แสดง : 1 2 3 Next>
 
อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงาน ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562
อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงาน ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
 
อบจ.อุบลราชธานี รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
ข่าววันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562
อบจ.อุบลราชธานี รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
อบจ.อุบลราชธานี เรียกประชุมผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ จำหน่ายสินค้าโอทอป
ข่าววันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562
อบจ.อุบลราชธานี เรียกประชุมผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ จำหน่ายสินค้าโอทอป
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมอบรมโครงการประชุมสัมมนาท้องถิ่นก้าวไกล ร่วมใจพัฒนา สร้างศรัทธาเมืองนักปราชญ์ ศูนย์ Smart City อีสานใต้ จังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2563
ข่าววันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมอบรมโครงการประชุมสัมมนาท้องถิ่นก้าวไกล ร่วมใจพัฒนา สร้างศรัทธาเมืองนักปราชญ์ ศูนย์ Smart City อีสานใต้ จังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2563
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข่าววันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
ลูกหนำเลี๊ยบหญิง ร.ร.ในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี รับโอวาท ก่อนเข้าร่วมแข่งขัน
ข่าววันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562
ลูกหนำเลี๊ยบหญิง ร.ร.ในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี รับโอวาท ก่อนเข้าร่วมแข่งขัน
 
อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงาน ซ่อม ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
ข่าววันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562
อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงาน ซ่อม ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
 
อบจ.อุบลราชธานี ประชุม คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดฯ
ข่าววันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562
อบจ.อุบลราชธานี ประชุม คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดฯ
 
อบจ.อุบลราชธานี เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ ประจำสัปดาห์
ข่าววันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562
อบจ.อุบลราชธานี เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ฯ ประจำสัปดาห์
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมจัดงานเกษตร อีสานใต้ ณ ม.อุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมจัดงานเกษตร อีสานใต้ ณ ม.อุบลราชธานี
 
อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินที่อยู่ในความครอบครองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินที่อยู่ในความครอบครองขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมรายการ "รวมมิตร คิดทำ" สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM. 98.50 MHz.
ข่าววันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมรายการ "รวมมิตร คิดทำ" สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM. 98.50 MHz.
 
อบจ.อุบลราชธานี สำรวจพื้นที่ ที่จะก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ
ข่าววันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
อบจ.อุบลราชธานี สำรวจพื้นที่ ที่จะก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ
 
อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกล ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน ถ่ายโอนฯเขต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกล ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน ถ่ายโอนฯเขต อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
 
อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานซ่อมถนนลูกรัง เชื่อมต่อระหว่างอำเภอม่วงสามสิบ-อำเภอเหล่าเสือโก้ก
ข่าววันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานซ่อมถนนลูกรัง เชื่อมต่อระหว่างอำเภอม่วงสามสิบ-อำเภอเหล่าเสือโก้ก
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562"
ข่าววันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562"
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562"
ข่าววันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562"
 
อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใย ใส่ใจคนพิการ มอบกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ
ข่าววันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใย ใส่ใจคนพิการ มอบกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ
 
อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใย ใส่ใจคนพิการ มอบกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ
ข่าววันที่ : 13 พฤศจิกายน 2562
อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใย ใส่ใจคนพิการ มอบกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมรายการ "รวมใจไทอุบล" ช่วงสาระข่าวสารคนพิการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM. 98.50 MHz.
ข่าววันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมรายการ "รวมใจไทอุบล" ช่วงสาระข่าวสารคนพิการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM. 98.50 MHz.
แสดงข่าว 1 - 20 ข่าว จากทั้งหมด 20 of 41 ข่าว หน้าที่แสดง : 1 2 3 Next>