ค้นหาหัวข้อข่าว

ข่าวประจำเดือนสนใจดูข่าวเดือนอื่นคลิกดูจากค้นหาแสดงด้านบน

แสดงข่าว 1 - 15 ข่าว จากทั้งหมด 15 of 15 ข่าว หน้าที่แสดง : 1
 
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่ายในสังกัดฯ ครั้งที่ 6/2563
ข่าววันที่ : 09 เมษายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่ายในสังกัดฯ ครั้งที่ 6/2563
 
อบจ.อุบลราชธานี คัดกรอง บุคคลตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ข่าววันที่ : 09 เมษายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี คัดกรอง บุคคลตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมสำรวจพื้นที่โรงพยาบาลสนาม พร้อมเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ
ข่าววันที่ : 08 เมษายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมสำรวจพื้นที่โรงพยาบาลสนาม พร้อมเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ
 
อบจ.อุบลราชธานี คัดกรอง บุคคลตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ข่าววันที่ : 08 เมษายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี คัดกรอง บุคคลตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 9/2563
ข่าววันที่ : 07 เมษายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 9/2563
 
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
ข่าววันที่ : 07 เมษายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลงานการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
 
อบจ.อุบลราชธานีพร้อมสมาชิกสภา อบจ.ร่วมปรบมือเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมรับมอบแอลกฮอล์ เพื่อส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่
ข่าววันที่ : 07 เมษายน 2563
อบจ.อุบลราชธานีพร้อมสมาชิกสภา อบจ.ร่วมปรบมือเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมรับมอบแอลกฮอล์ เพื่อส่งต่อให้ประชาชนในพื้นที่
 
อบจ.อุบลราชธานี ตั้งจุดคัดกรอง ตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ข่าววันที่ : 07 เมษายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี ตั้งจุดคัดกรอง ตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมประเด็นการชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS)
ข่าววันที่ : 03 เมษายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมประเด็นการชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS)
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมใจปรบมือเป็นการขอบคุณและส่งกำลังใจให้แพทย์-พยาบาลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการรักษา ป้องกันและลดการแพร่กระจายของ covid-19
ข่าววันที่ : 03 เมษายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมใจปรบมือเป็นการขอบคุณและส่งกำลังใจให้แพทย์-พยาบาลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการรักษา ป้องกันและลดการแพร่กระจายของ covid-19
 
อบจ.อุบลราชธานี ตั้งจุดคัดกรอง ตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ข่าววันที่ : 03 เมษายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี ตั้งจุดคัดกรอง ตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8/2563
ข่าววันที่ : 02 เมษายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8/2563
 
อบจ.อุบลราชธานี ตั้งจุดคัดกรอง ตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ข่าววันที่ : 02 เมษายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี ตั้งจุดคัดกรอง ตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
 
อบจ.อุบลราชธานี เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯเป็นการเร่งด่วน
ข่าววันที่ : 02 เมษายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯเป็นการเร่งด่วน
 
อบจ.อุบลราชธานี ตั้งจุดคัดกรอง ตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ข่าววันที่ : 01 เมษายน 2563
อบจ.อุบลราชธานี ตั้งจุดคัดกรอง ตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
แสดงข่าว 1 - 15 ข่าว จากทั้งหมด 15 of 15 ข่าว หน้าที่แสดง : 1