ค้นหาหัวข้อข่าว

ข่าวประจำเดือนสนใจดูข่าวเดือนอื่นคลิกดูจากค้นหาแสดงด้านบน

แสดงข่าว 1 - 15 ข่าว จากทั้งหมด 15 of 15 ข่าว หน้าที่แสดง : 1
 
อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกล เข้าซ่อมแซมคอสะพานที่ชำรุดในพื้นที่ อ.บุณฑริก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ข่าววันที่ : 09 กรกฎาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกล เข้าซ่อมแซมคอสะพานที่ชำรุดในพื้นที่ อ.บุณฑริก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (web Conference)
ข่าววันที่ : 09 กรกฎาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (web Conference)
 
อบจ.อุบลฯ ตรวจคัดกรองบุคคลฯก่อนเข้าอาคารสำนักงาน แม้มีมาตรการผ่อนปรน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ covid ที่อาจอุบัติรอบใหม่
ข่าววันที่ : 09 กรกฎาคม 2563
อบจ.อุบลฯ ตรวจคัดกรองบุคคลฯก่อนเข้าอาคารสำนักงาน แม้มีมาตรการผ่อนปรน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ covid ที่อาจอุบัติรอบใหม่
 
อบจ.อุบลฯ ตรวจคัดกรองบุคคลฯก่อนเข้าอาคารสำนักงานแม้มีมาตรการผ่อนปรน
ข่าววันที่ : 08 กรกฎาคม 2563
อบจ.อุบลฯ ตรวจคัดกรองบุคคลฯก่อนเข้าอาคารสำนักงานแม้มีมาตรการผ่อนปรน
 
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่ายในสังกัดฯ ครั้งที่ 11/2563
ข่าววันที่ : 08 กรกฎาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่ายในสังกัดฯ ครั้งที่ 11/2563
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 03 กรกฎาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
 
อบจ.อุบลราชธานี ติดตามความคืบหน้า ในการประดับตกแต่งประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ลานทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 03 กรกฎาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ติดตามความคืบหน้า ในการประดับตกแต่งประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ลานทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี
 
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินตอบเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2563
ข่าววันที่ : 03 กรกฎาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินตอบเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2563
 
อบจ.อุบลราชธานี ตรวจคัดกรองบุคคลฯก่อนเข้าอาคาร สนง.แม้มีมาตรการผ่อนปรน
ข่าววันที่ : 03 กรกฎาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ตรวจคัดกรองบุคคลฯก่อนเข้าอาคาร สนง.แม้มีมาตรการผ่อนปรน
 
อบจ.อุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ เรื่อง รูปแบบการใช้องค์ความรู้ต่อการจัดการน้ำท่วมชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย เพื่อการทำวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข่าววันที่ : 02 กรกฎาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ เรื่อง รูปแบบการใช้องค์ความรู้ต่อการจัดการน้ำท่วมชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย เพื่อการทำวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ
ข่าววันที่ : 02 กรกฎาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ
 
อบจ.อุบลราชธานี รับรายงานตัวข้าราชการผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ข่าววันที่ : 01 กรกฎาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี รับรายงานตัวข้าราชการผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีรำลึกและปิดโรงพยาบาลสนามอุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 01 กรกฎาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีรำลึกและปิดโรงพยาบาลสนามอุบลราชธานี
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสังกัด อบจ.อุบลราชธานี จัดการเรียนการสอนแบบ New Normal รับเปิดเทอมวันแรก ย้ำ
ข่าววันที่ : 01 กรกฎาคม 2563
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสังกัด อบจ.อุบลราชธานี จัดการเรียนการสอนแบบ New Normal รับเปิดเทอมวันแรก ย้ำ
 
อบจ.อุบลราชธานี ตรวจคัดกรองบุคคลฯก่อนเข้าอาคาร สนง.แม้มีมาตรการผ่อนปรน
ข่าววันที่ : 01 กรกฎาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ตรวจคัดกรองบุคคลฯก่อนเข้าอาคาร สนง.แม้มีมาตรการผ่อนปรน
แสดงข่าว 1 - 15 ข่าว จากทั้งหมด 15 of 15 ข่าว หน้าที่แสดง : 1