องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
ค้นหาหัวข้อข่าว

ข่าวประจำเดือนสนใจดูข่าวเดือนอื่นคลิกดูจากค้นหาแสดงด้านบน

แสดงข่าว 1 - 4 ข่าว จากทั้งหมด 4 of 4 ข่าว หน้าที่แสดง : 1
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก อุบลราชธานี ***
ข่าววันที่ : 09 ธันวาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก อุบลราชธานี ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.เพื่อรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4***
ข่าววันที่ : 07 ธันวาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.เพื่อรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันดินโลก
ข่าววันที่ : 05 ธันวาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันดินโลก
 
*** อบจ.อุบลฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รุ่นที่ 12 อำเภอนาเยีย ***
ข่าววันที่ : 04 ธันวาคม 2561
*** อบจ.อุบลฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รุ่นที่ 12 อำเภอนาเยีย ***
แสดงข่าว 1 - 4 ข่าว จากทั้งหมด 4 of 4 ข่าว หน้าที่แสดง : 1

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี