องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
ค้นหาหัวข้อข่าว

ข่าวประจำเดือนสนใจดูข่าวเดือนอื่นคลิกดูจากค้นหาแสดงด้านบน

แสดงข่าว 1 - 10 ข่าว จากทั้งหมด 10 of 10 ข่าว หน้าที่แสดง : 1
 
***อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยพระโรจน์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี***
ข่าววันที่ : 20 มิถุนายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยพระโรจน์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุม เพื่อรับฟังการประชาสัมพันธ์และทดลองใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง***
ข่าววันที่ : 18 มิถุนายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุม เพื่อรับฟังการประชาสัมพันธ์และทดลองใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง***
 
*** อบจ.อุบลราชธานี ร่วม กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ (อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังเก่า)***
ข่าววันที่ : 14 มิถุนายน 2561
*** อบจ.อุบลราชธานี ร่วม กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ (อาคารโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังเก่า)***
 
*** อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1/2561 ***
ข่าววันที่ : 13 มิถุนายน 2561
*** อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1/2561 ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี สร้างเครือข่ายอาสาชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จ.อุบลราชธานี รุ่นที่ 4 อ.เดชอุดม ***
ข่าววันที่ : 13 มิถุนายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี สร้างเครือข่ายอาสาชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จ.อุบลราชธานี รุ่นที่ 4 อ.เดชอุดม ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ อำเภอเดชอุดม ***
ข่าววันที่ : 12 มิถุนายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ อำเภอเดชอุดม ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมพิจารณารับโอนข้าราชการครูมาสังกัด อบจ.อุบลราชธานี***
ข่าววันที่ : 11 มิถุนายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมพิจารณารับโอนข้าราชการครูมาสังกัด อบจ.อุบลราชธานี***
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 “หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใสในองค์กร”***
ข่าววันที่ : 05 มิถุนายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 “หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใสในองค์กร”***
 
*อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเอง ครั้งที่ 1/2561**
ข่าววันที่ : 04 มิถุนายน 2561
*อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเอง ครั้งที่ 1/2561**
 
***คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) เข้าตรวจประเมิน อบจ.อุบลราชธานี***
ข่าววันที่ : 01 มิถุนายน 2561
***คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) เข้าตรวจประเมิน อบจ.อุบลราชธานี***
แสดงข่าว 1 - 10 ข่าว จากทั้งหมด 10 of 10 ข่าว หน้าที่แสดง : 1

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี