องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
ค้นหาหัวข้อข่าว

ข่าวประจำเดือนสนใจดูข่าวเดือนอื่นคลิกดูจากค้นหาแสดงด้านบน

แสดงข่าว 1 - 14 ข่าว จากทั้งหมด 14 of 14 ข่าว หน้าที่แสดง : 1
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1***
ข่าววันที่ : 07 ธันวาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1***
 
*** อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ***
ข่าววันที่ : 07 ธันวาคม 2561
*** อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดเวทีเสวนา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครอง อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี***
ข่าววันที่ : 07 ธันวาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดเวทีเสวนา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครอง อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี***
 
*** อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(video conference system)ในการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดอุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 06 ธันวาคม 2561
*** อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(video conference system)ในการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดอุบลราชธานี
 
*** อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รุ่นที่ 13 อำเภอบุณฑริก ***
ข่าววันที่ : 06 ธันวาคม 2561
*** อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รุ่นที่ 13 อำเภอบุณฑริก ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดเวทีเสวนา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครอง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี***
ข่าววันที่ : 06 ธันวาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดเวทีเสวนา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครอง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี***
 
*** อบจ. อุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ***
ข่าววันที่ : 05 ธันวาคม 2561
*** อบจ. อุบลราชธานี ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561***
ข่าววันที่ : 05 ธันวาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561***
ข่าววันที่ : 04 ธันวาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561**
ข่าววันที่ : 04 ธันวาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561**
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการ “คืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัย” ***
ข่าววันที่ : 04 ธันวาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการ “คืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัย” ***
 
***จังหวัดอุบลราชธานี ซ้อมใหญ่เสมือนจริง เตรียมความพร้อมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”***
ข่าววันที่ : 03 ธันวาคม 2561
***จังหวัดอุบลราชธานี ซ้อมใหญ่เสมือนจริง เตรียมความพร้อมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”***
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร(อสม.)สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 11***
ข่าววันที่ : 03 ธันวาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร(อสม.)สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 11***
 
*** อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ข่าววันที่ : 01 ธันวาคม 2561
*** อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
แสดงข่าว 1 - 14 ข่าว จากทั้งหมด 14 of 14 ข่าว หน้าที่แสดง : 1

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี