องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
ค้นหาหัวข้อข่าว

ข่าวประจำเดือนสนใจดูข่าวเดือนอื่นคลิกดูจากค้นหาแสดงด้านบน

แสดงข่าว 1 - 20 ข่าว จากทั้งหมด 20 of 27 ข่าว หน้าที่แสดง : 1 2 Next>
 
***อบจ.อุบลราชธานี พร้อมสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ***
ข่าววันที่ : 20 มิถุนายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี พร้อมสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE ***
 
*อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561**
ข่าววันที่ : 20 มิถุนายน 2561
*อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561**
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการ อบจ.ห่วงใย ใส่ใจคนพิการ รุ่นที่ 2***
ข่าววันที่ : 20 มิถุนายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการ อบจ.ห่วงใย ใส่ใจคนพิการ รุ่นที่ 2***
 
จ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนใต้ ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขตอำเภอ เดชอุดม
ข่าววันที่ : 20 มิถุนายน 2561
จ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนใต้ ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขตอำเภอ เดชอุดม
 
***คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของ อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจประเมินผล 4 ด้าน***
ข่าววันที่ : 19 มิถุนายน 2561
***คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ของ อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจประเมินผล 4 ด้าน***
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ อำเภอพิบูลมังสาหาร รุ่นที่ 2 ***
ข่าววันที่ : 19 มิถุนายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ อำเภอพิบูลมังสาหาร รุ่นที่ 2 ***
 
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอดอนมดแดง**
ข่าววันที่ : 19 มิถุนายน 2561
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอดอนมดแดง**
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใย ใส่ใจคนพิการ รุ่นที่ 1***
ข่าววันที่ : 19 มิถุนายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดห่วงใย ใส่ใจคนพิการ รุ่นที่ 1***
 
***อบจ.อุบลราชธานี สร้างเครือข่ายอาสาชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี***
ข่าววันที่ : 19 มิถุนายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี สร้างเครือข่ายอาสาชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รุ่นที่ 5 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี***
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนกลาง ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.เขื่องใน
ข่าววันที่ : 18 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนกลาง ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.เขื่องใน
 
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการ การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561
ข่าววันที่ : 15 มิถุนายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการ การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561
 
**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเร่งรัดและติดตามนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดอุบลราชธานี***
ข่าววันที่ : 14 มิถุนายน 2561
**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเร่งรัดและติดตามนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัดอุบลราชธานี***
 
***องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ***
ข่าววันที่ : 14 มิถุนายน 2561
***องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ***
 
**อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561**
ข่าววันที่ : 14 มิถุนายน 2561
**อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561**
 
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดฯ***
ข่าววันที่ : 13 มิถุนายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดฯ***
 
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอบุณฑริก**
ข่าววันที่ : 13 มิถุนายน 2561
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอบุณฑริก**
 
**อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา ***
ข่าววันที่ : 13 มิถุนายน 2561
**อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา ***
 
**อบจ.อุบลราชธานี สร้างเครือข่ายอาสาชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3 ***
ข่าววันที่ : 12 มิถุนายน 2561
**อบจ.อุบลราชธานี สร้างเครือข่ายอาสาชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3 ***
 
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่**
ข่าววันที่ : 12 มิถุนายน 2561
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่**
 
***อบจ.อุบลราชธานี สร้างเครือข่ายอาสาชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน แก่โรงเรียนในสังกัดฯ รุ่นที่ 2 ***
ข่าววันที่ : 07 มิถุนายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี สร้างเครือข่ายอาสาชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน แก่โรงเรียนในสังกัดฯ รุ่นที่ 2 ***
แสดงข่าว 1 - 20 ข่าว จากทั้งหมด 20 of 27 ข่าว หน้าที่แสดง : 1 2 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี