องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
ค้นหาหัวข้อข่าว

ข่าวประจำเดือนสนใจดูข่าวเดือนอื่นคลิกดูจากค้นหาแสดงด้านบน

แสดงข่าว 1 - 18 ข่าว จากทั้งหมด 18 of 18 ข่าว หน้าที่แสดง : 1
 
***รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 จังหวัดอุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 18 เมษายน 2562
***รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 จังหวัดอุบลราชธานี
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ***
ข่าววันที่ : 18 เมษายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ***
 
*อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562**
ข่าววันที่ : 13 เมษายน 2562
*อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562**
 
**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำสี่แผ่นดิน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัวประจำปี 2562**
ข่าววันที่ : 13 เมษายน 2562
**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ฮางฮดรดน้ำสี่แผ่นดิน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัวประจำปี 2562**
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562***
ข่าววันที่ : 11 เมษายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ “ฮางฮด รดน้ำ 4 แผ่นดิน” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4/2562***
ข่าววันที่ : 10 เมษายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ “ฮางฮด รดน้ำ 4 แผ่นดิน” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4/2562***
 
**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าวงานประเพณีสงกรานต์ “ฮางฮด รดน้ำ 4 แผ่นดิน”ประจำปี 2562 ***
ข่าววันที่ : 09 เมษายน 2562
**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าวงานประเพณีสงกรานต์ “ฮางฮด รดน้ำ 4 แผ่นดิน”ประจำปี 2562 ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชจัดทำน้ำอภิเษก วัดสุปัฏนารามวรวิหาร***
ข่าววันที่ : 09 เมษายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชจัดทำน้ำอภิเษก วัดสุปัฏนารามวรวิหาร***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ในงานพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ของจังหวัดอุบลราชธานี**
ข่าววันที่ : 08 เมษายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ในงานพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ของจังหวัดอุบลราชธานี**
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีตักน้ำพลีกรรม บ่อน้ำโจ้ก แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีบรมราชาภิเษก ***
ข่าววันที่ : 06 เมษายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีตักน้ำพลีกรรม บ่อน้ำโจ้ก แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีบรมราชาภิเษก ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์***
ข่าววันที่ : 06 เมษายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุม คณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด***
ข่าววันที่ : 04 เมษายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุม คณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดอุบลราชธานี***
ข่าววันที่ : 04 เมษายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำน้ำอภิเษกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดอุบลราชธานี***
 
*** อบจ.อุบลราชธานี ร่วมซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำโจ้กเพื่อนำมาทำน้ำอภิเษกในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดอุบลราชธานี***
ข่าววันที่ : 03 เมษายน 2562
*** อบจ.อุบลราชธานี ร่วมซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำโจ้กเพื่อนำมาทำน้ำอภิเษกในการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดอุบลราชธานี***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและการช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงจากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ***
ข่าววันที่ : 02 เมษายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและการช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงจากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมโครงการประชุมเสวนาปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐจังหวัดอุบลราชธานี ***
ข่าววันที่ : 02 เมษายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมโครงการประชุมเสวนาปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐจังหวัดอุบลราชธานี ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “น้ำโจ้ก” เพื่อนำไปใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ***
ข่าววันที่ : 01 เมษายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ “น้ำโจ้ก” เพื่อนำไปใช้ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน 2562***
ข่าววันที่ : 01 เมษายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน 2562***
แสดงข่าว 1 - 18 ข่าว จากทั้งหมด 18 of 18 ข่าว หน้าที่แสดง : 1

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี