ค้นหาหัวข้อข่าว

ข่าวประจำเดือนสนใจดูข่าวเดือนอื่นคลิกดูจากค้นหาแสดงด้านบน

แสดงข่าว 1 - 14 ข่าว จากทั้งหมด 14 of 14 ข่าว หน้าที่แสดง : 1
 
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564
ข่าววันที่ : 11 มิถุนายน 2564
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564
 
อบจ.อุบลราชธานี ตรวจสอบโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.1002 บ.คันท่าเกวียน – บ.ปากลา อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 09 มิถุนายน 2564
อบจ.อุบลราชธานี ตรวจสอบโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.1002 บ.คันท่าเกวียน – บ.ปากลา อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
 
อบจ.อุบลราชธานี สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข่าววันที่ : 09 มิถุนายน 2564
อบจ.อุบลราชธานี สนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 08 มิถุนายน 2564
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (คทช.) จังหวัดอุบลราชธานี
 
อบจ.อุบลราชธานี ซ่อมแซมถนน และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนถ่ายโอน เพิ่มความปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 08 มิถุนายน 2564
อบจ.อุบลราชธานี ซ่อมแซมถนน และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนถ่ายโอน เพิ่มความปลอดภัย ในการสัญจรของประชาชน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
 
นายกอบจ.อุบลราชธานี สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน นำคณะผู้บริหาร ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19
ข่าววันที่ : 07 มิถุนายน 2564
นายกอบจ.อุบลราชธานี สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน นำคณะผู้บริหาร ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19
 
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564
ข่าววันที่ : 04 มิถุนายน 2564
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมทำบุญทักษิณานุปทาน ถวายแด่พระภาวนาวิศาลเถร (หลวงปู่บุญมี โชติปาโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระประสานสุข ในวาระครบรอบปีที่ 17 แห่งการมรณภาพ
ข่าววันที่ : 04 มิถุนายน 2564
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมทำบุญทักษิณานุปทาน ถวายแด่พระภาวนาวิศาลเถร (หลวงปู่บุญมี โชติปาโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระประสานสุข ในวาระครบรอบปีที่ 17 แห่งการมรณภาพ
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีต่อนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ข่าววันที่ : 04 มิถุนายน 2564
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีต่อนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
 
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เครื่องสูบน้ำและรถฟาร์มแทรคเตอร์ ของกลุ่มเกษตรกร
ข่าววันที่ : 04 มิถุนายน 2564
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เครื่องสูบน้ำและรถฟาร์มแทรคเตอร์ ของกลุ่มเกษตรกร
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”
ข่าววันที่ : 03 มิถุนายน 2564
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”
 
อบจ.อุบลราชธานี เตรียมพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า ทำสวนเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าววันที่ : 01 มิถุนายน 2564
อบจ.อุบลราชธานี เตรียมพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่า ทำสวนเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
อบจ.อุบลราชธานี ทำงานเชิงรุก นำเครื่องจักรกลปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 01 มิถุนายน 2564
อบจ.อุบลราชธานี ทำงานเชิงรุก นำเครื่องจักรกลปรับเกรดถนนลูกรังภายในตำบลห้วยขะยุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 
อบจ.อุบลราชธานี เปิดจุดให้บริการรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน "อุบลพร้อม"
ข่าววันที่ : 01 มิถุนายน 2564
อบจ.อุบลราชธานี เปิดจุดให้บริการรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน "อุบลพร้อม"
แสดงข่าว 1 - 14 ข่าว จากทั้งหมด 14 of 14 ข่าว หน้าที่แสดง : 1