หน้าหลัก

152109048_2086381468164383_2338251268797227061_n
152109048_2086381468164383_2338251268797227061_n
152109048_2086381468164383_2338251268797227061_n
152109048_2086381468164383_2338251268797227061_n
152109048_2086381468164383_2338251268797227061_n
152109048_2086381468164383_2338251268797227061_n
152109048_2086381468164383_2338251268797227061_n
152109048_2086381468164383_2338251268797227061_n
152109048_2086381468164383_2338251268797227061_n
152109048_2086381468164383_2338251268797227061_n
152109048_2086381468164383_2338251268797227061_n
152109048_2086381468164383_2338251268797227061_n
152109048_2086381468164383_2338251268797227061_n
152109048_2086381468164383_2338251268797227061_n
152109048_2086381468164383_2338251268797227061_n
152109048_2086381468164383_2338251268797227061_n
previous arrow
next arrow

 

ข้อมูลพื้นฐาน
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การบริหารงานและงบประมาณ
การปฏิบัติงาน
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
รายงานการประชุมสภาฯ

สรุปภารกิจงานประจำวันที่ 1 เมษายน 2567

ตีกะลอ อบจ. เคาะข่าว ประจำสัปดาห์ที่ 24 มีนาคม 2567

อุทยานธรณี อุบลราชธานี

ข่าว อบจ.อุบลฯ

ข่าวประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 


นางบัวพันธ์ กอดแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
รวมลิงค์

ข้อมูลติดต่อ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-250333 โทรสาร 045-254609
อีเมล์ ubonpao@ubon.go.th, webmaster@ubon.go.th
ที่ตั้ง อบจ.อุบลฯ